Lên đầu trang

Tranh chấp đất thừa kế

Ông nội em có một thửa đất 570m2, hiện tại ông còn sống nhưng ông không đủ minh mẫn để viết di chúc. Bác, chú và ba em đang tranh chấp tài sản. Trường hợp mà ông nội không có khả năng phân chia di sản bằng di chúc thì theo luật sẽ xử lý như thế nào ạ?

Gửi bởi: Nguyễn Cường

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Theo thông tin bạn cung cấp thì nếu ông bạn không đủ minh mẫn và tỉnh táo để viết di chúc thì trường hợp ông bạn mất, di sản của ông bạn sẽ được thừa kế theo pháp luật. Cụ thể, di sản của ông sẽ được phân chia đều cho những người thuộc cùng hàng thừa kế còn sống tại thời điểm mở thừa kế (thời điểm ông bạn mất) và những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Hàng thừa kế thứ nhất của ông nội bạn bao gồm vợ, cha mẹ và các con của ông. Do đó, bố của bạn và hai chú bác (các con của ông bạn) sẽ được hưởng phần thừa kế ngang nhau khi ông bạn mất theo quy định của pháp luật. Phần thừa kế này sẽ được xác định theo nguyên tắc lấy tài sản của ông bạn chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông.
Ngoài ra theo quy định tại Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015 về thừa kế thế vị, trường hợp bố bạn bác hoặc chú mất trước hoặc cùng thời điểm với ông bạn thì con của bố bạn, bác hoặc chú sẽ được hưởng phần thừa kế mà bố, bác hoặc chú được hưởng theo pháp luật nếu còn sống.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#