Lên đầu trang

Tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên

Cho tôi được hỏi 3 vấn đề sau:
1. Theo Luật Công chứng, một trong các tiêu chuẩn để bổ nhiệm công chứng viên là có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật. Vậy người làm công tác pháp lý, pháp chế tại doanh nghiệp từ 05 năm trở lên có được coi là thỏa mãn tiêu chuẩn trên không?
2. Nếu người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước (không có án tích) và thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn để công nhận công chứng viên, nhưng có người thân trong gia đình vi phạm pháp luật và đang trong thời gian thi hành án theo quyết định của Tòa án thì người đó có được bổ nhiệm công chứng viên không?
3. Nếu người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên hiện nay chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm công chứng viên nhưng có án tích thì người đó có được bổ nhiệm công chứng viên không?

Gửi bởi: Nguyễn Kỳ Trãi

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với các vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin được trả lời như sau:
1. Theo quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng năm 2014 thì một trong các tiêu chuẩn để bổ nhiệm công chứng viên là có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật (khoản 2). Trường hợp người làm công tác pháp lý, pháp chế tại doanh nghiệp từ 05 năm trở lên chỉ được coi là đáp ứng tiêu chuẩn nêu trên khi thời gian công tác 05 năm đó của họ tính từ sau khi có bằng cử nhân luật.
2. Tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 áp dụng đối với bản thân người đề nghị (người có nguyện vọng) bổ nhiệm công chứng viên, không áp dụng đối với người thân của họ. Do đó, người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên mà có đủ tiêu chuẩn công chứng viên quy định tại Điều 8 (hồ sơ đề nghị đầy đủ, hợp lệ) và không thuộc trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên quy định tại Điều 13 của Luật Công chứng năm 2014 thì có thể được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên.
3. Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật Công chứng năm 2014 thì người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do vô ý mà chưa được xoá án tích hoặc về tội phạm do cố ý thì không được bổ nhiệm công chứng viên. Căn cứ quy định này thì người chưa được xóa án tích hoặc đã được xóa án tích nhưng về tội phạm do cố ý thì không được bổ nhiệm công chứng viên.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#