Lên đầu trang

Tài sản bị tịch thu là tài sản đang thế chấp ngân hàng thì xử lý như thế nào

Tôi có 01 chiếc ô tô thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi đang thế chấp ô tô cho một ngân hàng để có tiền chi cho việc cá nhân. Hiện tôi đã lâu chưa trả được nợ và các khoản vay ngân hàng. Tuy nhiên, do tôi sử dụng ô tô vi phạm pháp luật và được cơ quan thực thi pháp luật thông báo sẽ tịch thu ô tô của tôi theo thủ tục hành chính. Hỏi công an có được tịch thu ô tô của tôi không, hay cơ quan thực thi pháp luật phải trả cho ngân hàng?

Gửi bởi: Nguyễn Trung Kiên

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thì công an có quyền tịch thu ô tô của bạn dù là tài sản đang được thế chấp cho ngân hàng hay không. Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 301 Bộ luật dân sự năm 2015 về giao tài sản bảo đảm để xử lý, trường hợp Ngân hàng muốn xử lý tài sản bạn thế chấp thì Ngân hàng có thể gửi đơn yêu cầu giao lại chiếc ô tô tới cơ quan công an đang giữ chiếc ô tô này.
Ngân hàng chỉ được yêu cầu khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 299 Bộ luật dân sự năm 2015, bao gồm:
. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bạn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
- Bạn vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.
- Trường hợp khác do bạn và ngân hàng thỏa thuận hoặc luật có quy định.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#