Lên đầu trang

Cam kết chuyển nhượng nhà ở chưa được đăng ký là tài sản gắn liền với đất

Tôi muốn mua nhà, tuy nhiên hiện tài ngôi nhà này chưa được đăng ký tài sản gắn liền với đất. Tôi muốn hỏi sau khi công chứng mua bán nhà đất, tôi và bên bán có phải đến UBND phường để làm bản cam kết bên bán chuyển giao nhà cho tôi hay không? (Do nhà chưa được đăng ký là tài sản gắn liền với đất, cán bộ địa chính xã và nhân viên văn phòng đang ký đất đai nói tôi nên làm cam kết đó). Sau khi công chứng, thủ tục để sang tên và đăng ký thêm tài sản gắn liền với đất gồm những gì và chi phí bao nhiêu?

Gửi bởi: Tran

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Theo thông tin bạn cung cấp có thể hiểu bạn chỉ muốn mua nhà của bên bán nhưng không bao gồm quyền sử dụng đất của mảnh đất mà ngôi nhà được xây trên đó. Căn cứ theo các quy định hiện hành về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, để chuyển quyền sở hữu nhà ở đòi hỏi nhà ở phải được đăng ký với cơ quan nhà nước. Do căn nhà này chưa được đăng ký với nhà nước nên cơ quan nhà nước không thể thực hiện sang tên quyền sở hữu ngôi nhà cho bạn. Vì thực tế trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên bán chưa đăng ký quyền sở hữu đối với ngôi nhà. Theo các quy định của pháp luật đất đai, thì trách nhiệm sang tên quyền sở hữu thuộc về bên bán, do đó bạn có thể yêu cầu bên bán thực hiện đăng ký quyền sở hữu đối với căn nhà, sau đó mới thực hiện chuyển nhượng cho bạn.
Trường hợp bạn muốn tự mình thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với ngôi nhà này thì bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký tài sản gắn liền với đất nộp cho văn phòng quản lý đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có ngôi nhà. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu do Nhà nước quy định
- Giấy tờ về mua bán nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng.
- Trường hợp văn phòng công chứng không đồng ý công chứng hợp đồng mua bán nhà ở do thiếu giấy chứng nhận quyền sở hữu thì bạn phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
Về chi phí thực hiện thủ tục đăng ký sẽ được niêm yết tại trụ sở cơ quan Ủy ban nhân dân cấp huyện và do từng địa phương quy định quy định cụ thể.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#