Lên đầu trang

Quy định về trình tự thủ tục thi hành án theo đơn yêu cầu và khiếu nại về thi hành án dân sự

Theo Bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân huyện N, hộ gia đình A phải hoàn trả cho tôi khoản tiền 131 triệu đồng. Thời điểm Bản án có hiệu lực pháp luật là tháng 12/2018. Sau khi nhận được Bản án, ngày 10/12/2018 tôi đã làm đơn đề nghị Chi cục THADS huyện N thi hành án cho tôi. Tuy nhiên, đã 09 tháng kể từ khi tôi làm đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục THADS huyện N không thông tin cho tôi kết quả thi hành án, không tổ chức cho người được thi hành án và người phải thi hành án trao đổi, thống nhất về cách thức trả tiền thi hành án.
Hỏi:
Theo quy định pháp luật trong thời hạn bao lâu  Chi cục THADS huyện N phải tổ chức thi hành án cho tôi? Chấp hành viên chậm thi hành án cho tôi sẽ bị xử lý như thế nào? Tôi phải khiếu kiện đến cơ quan nào để được giải quyết dứt điểm vụ việc? 
 

Gửi bởi: Phạm Ngọc Thành

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án, không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
1. Về việc tổ chức thi hành án:
Theo khoản 1 Điều 36 Luật thi hành án dân sự quy định: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án. Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.
Sau khi ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phân công Chấp hành viên thực hiện các trình tự thủ tục thi hành án theo Luật thi hành án dân sự như sau:
 - Thông báo về thi hành án: Gửi Quyết định về thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó.
- Thời hạn tự nguyện thi hành án của người phải thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh.
- Hết thời hạn tự nguyện thi hành án, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án (có tài sản) mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.
- Tiếp đó, Chấp hành viên sẽ thực hiện các trình tự thủ tục định giá, bán đấu giá tài sản của người phải thi hành án để thi hành án cho bạn.
- Việc thỏa thuận thi hành án: Theo Điều 6 Luật thi hành án dân sự bạn có quyền tự thỏa thuận với hộ gia đình A về việc thi hành án và đề nghị Chấp hành viên chứng kiến việc thi hành án. Trường hợp bạn và hộ gia đình A không thực hiện đúng thỏa thuận thì có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành phần nghĩa vụ chưa được thi hành theo nội dung bản án, quyết định.
Do đó, bạn cần liên hệ với Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc của bạn để nắm bắt thông tin về việc tổ chức thi hành án và cung cấp các thông tin về điều kiện thi hành án của hộ gia đình A để Chấp hành viên kịp thời tổ chức việc thi hành án theo quy định pháp luật.
2. Khiếu nại việc chậm thi hành án:
Theo Điều 140 và khoản 1 Điều 142 Luật thi hành án dân sự, trường hợp Chấp hành viên chậm thực hiện các trình tự thủ tục thi hành án bạn có quyền khiếu nại đến Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện N (Chi cục Thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành vụ việc của bạn).  
Trường hợp không nhất trí với quyết định giải quyết khiếu nại của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện N, bạn có quyền khiếu nại tiếp đến Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện N.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Thị Thu Hằng - Tổng cục Thi hành án dân sự;#