Lên đầu trang

Làm thủ tục sang tên xe khi người chuyển quyền sở hữu xe đang thi hành án phạt tù

Tôi có mua một chiếc xe nhưng nhờ người bạn (cư trú trên cùng một xã với tôi) đứng tên xe. Bây giờ, bạn tôi đang ở tù còn xe thì vẫn chưa được sang tên cho tôi. Bây giờ tôi muốn làm thủ tục sang tên thì có được không?

Gửi bởi: Võ Văn Vạn

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Theo thông tin mà bạn cung cấp, chiếc xe hiện nay đang do người bạn của bạn đứng tên, vì vậy, về mặt pháp lý, người bạn đó đang là chủ sở hữu của chiếc xe. Để làm thủ tục sang tên cho bạn, trước hết, hai người phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với chiếc xe (thông qua hình thức bán, cho, tặng,…).
Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe  thì chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ, trong đó có: Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực. Như vậy, việc chuyển quyền sở hữu đối với chiếc xe theo hình thức bán, cho, tặng xe… của bạn phải được thực hiện bằng văn bản và được công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.
Về địa điểm công chứng, Điều 44 Luật Công chứng năm 2014 quy định như sau:
1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng”.
Đối chiếu với trường hợp bạn của bạn đang thi hành án phạt tù và không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng để thực hiện việc công chứng giấy bán, cho, tặng xe,… căn cứ vào quy định trên, bạn có thể liên hệ với văn phòng công chứng yêu cầu công chứng viên đến tận nơi người bạn của bạn đang thi hành án phạt tù để công chứng văn bản nói trên.
2. Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe”. Như vậy, sau khi đã thực hiện xong chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, bạn phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.
Về việc đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khoản 1 Điều 11 Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định:
1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:
a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).
b) Giấy chứng nhận đăng ký xe.
c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.
d) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này”.
Theo quy định nêu trên, thủ tục đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của bạn sẽ do bạn thực hiện tại cơ quan đăng ký xe. Việc người bạn của bạn đang thi hành án phạt tù không ảnh hưởng đến thủ tục đăng ký sang tên xe của bạn.
Như vậy, từ phân tích tại mục 1 và mục 2 nêu trên, đối với trường hợp bạn của bạn là người đứng tên sở hữu xe, đang phải chấp hành án phạt tù, trong trường hợp muốn chuyển quyền sở hữu và sang tên xe cho bạn thì thủ tục này vẫn có thể thực hiện được nếu bạn liên hệ với văn phòng công chứng yêu cầu công chứng viên đến tận nơi người bạn của bạn đang thi hành án phạt tù để công chứng giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#