Lên đầu trang

Chia tài sản góp làm ăn chung

Gia đình em có hùn vốn làm ăn với gia đình kia được vài năm, nhưng không có ký giấy tờ gì hết, từ lúc làm tới bây giờ không được chia tiền. Hiện tại họ chỉ cho gia đình em lấy lại tiền ban đầu.  Nếu gia đình em kiện thì sẽ xử lý như thế nào.

Gửi bởi: Ngô Minh Điền

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Điều 199 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định giao dịch dân sự có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Theo đó, dù dưới hình thức, giao dịch dân sự vẫn được xác định là có hiệu lực và ràng buộc các bên về quyền và nghĩa vụ. Tuy nhiên, khi xảy ra tranh chấp thì hình thức bằng văn bản sẽ dễ chứng minh việc có tồn tại giao dịch trên thực tế. Mặc dù vậy, bạn và gia đình vẫn có thể sử dụng các chứng cứ khác để chứng minh có tồn tại giao dịch như ghi âm việc thỏa thuận giữa các bên, biên bản giao nhận tiền… Tùy vào mức độ rõ ràng và chứng minh của chứng cứ bạn cung cấp, tòa án sẽ có phán quyết và đánh giá vụ việc. Bên cạnh đó, tòa cũng sẽ căn cứ vào việc tranh tụng trao đổi giữa các bên tại phiên tòa. Do đó, tùy thuộc vào mức độ chứng cứ mà bạn và gia đình có hoặc có thể tìm tới trong tương lai và khả năng tranh tụng của luật sư thì bạn có thể có phán quyết có lợi hay không.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#