Lên đầu trang

Xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Ông ngoại của tôi sang định cư tại Hoa Kỳ vào tháng 9/2007, được nhập quốc tịch Hoa Kỳ năm 2012; ông tôi không xin thôi quốc tịch Việt Nam khi làm thủ tục nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Vừa qua, ông tôi về Việt Nam ăn Tết, nhưng do sức khoẻ yếu nên không thể quay trở về Hoa Kỳ được mà muốn cư trú ổn định tại Việt Nam cùng con cháu.
Vậy, xin hỏi, trường hợp của ông ngoại tôi hiện tại có còn được giữ quốc tịch Việt Nam không (vì vẫn còn hộ chiếu và Chứng minh nhân dân Việt Nam)? Trường hợp ông tôi đã bị mất quốc tịch Việt Nam thì ông tôi có đủ điều kiện để xin trở lại quốc tịch Việt Nam không và thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam thế nào? Ông tôi có thể ủy quyền cho người khác để thực hiện thủ tục này không? Xin trân trọng cảm ơn!

Gửi bởi: Lê Quốc Tuấn

Trả lời có tính chất tham khảo

Về câu hỏi của bạn, xin được trả lời như sau:
Theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam (Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/6/2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.
Nếu ông ngoại của bạn có các căn cứ, giấy tờ chứng minh là công dân Việt Nam; hoặc chưa được thôi quốc tịch Việt Nam hoặc không bị tước quốc tịch Việt Nam thì ông ngoại của bạn vẫn còn có quốc tịch Việt Nam. Trường hợp ông ngoại của bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam và có các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam) còn giá trị sử dụng  thì có thể liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thường trú. Trường hợp ông ngoại của bạn không còn các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc còn giữ nhưng giấy tờ này đã hết hạn sử dụng thì ông ngoại của bạn liên hệ với Sở Tư pháp nơi cư trú để đề nghị xác nhận có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Điều 1 Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Thủ tục đề nghị xác nhận quốc tịch Việt Nam có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
Nếu ông ngoại của bạn đã bị mất quốc tịch Việt Nam thì cần phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 để xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. Thủ tục này yêu cầu cá nhân phải nộp hồ sơ trực tiếp, không được ủy quyền.
 

Trả lời bởi: ;#Trần Cẩm An - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;#