Lên đầu trang

Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn

Gần đây tôi có nhận được thông tin về Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông, trong đó có điểm c khoản 1 Điều 101 quy định xử phạt đối với hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn”. Tôi là tác giả của một số tiểu thuyết kinh dị trên mạng xã hội. Như vậy, khi tôi viết tiểu thuyết kinh dị có một vài phân cảnh mang yếu tố kinh dị, rùng rợn, các phân cảnh này chỉ là giả tưởng, thì có bị xử phạt theo quy định nêu trên không?

Gửi bởi: Hoàng Minh Khoa

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 Điều 8 Luật an ninh mạng năm 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng như sau:
“1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:
……
đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;…”.
Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử quy định:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:
a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;
………………….
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.”.
Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác bị nghiêm cấm. Cùng với đó, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn sẽ bị xử phạt vi phạm phạm hành chính, cụ thể, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (mức phạt này áp dụng với tổ chức, còn đối với cá nhân thì áp dụng mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền nói trên) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn.
Đối với trường hợp tác giả tiểu thuyết kinh dị viết tiểu thuyết kinh dị mà trong đó có phân cảnh mang yếu tố kinh dị, rùng rợn thì hành vi viết tiểu thuyết kinh dị đó không bị xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn.
Tuy nhiên, lưu ý, nếu tác giả viết tiểu thuyết kinh dị thực hiện các hành vi vi phạm như cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản ấn phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu hoặc các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, quy định của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ) hoặc các văn bản có liên quan khác.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#