Lên đầu trang

Thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Các trường hợp thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 30 Luật Công chứng 2014 quy định 06 trường hợp thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng như sau:
- Văn phòng công chứng không thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 23 của Luật Công chứng.
- Hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động mà Văn phòng công chứng chưa bắt đầu hoạt động.
- Văn phòng công chứng không hoạt động liên tục từ 03 tháng trở lên, trừ trường hợp toàn bộ các công chứng viên hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng.
- Văn phòng công chứng chỉ còn một công chứng viên hợp danh và không bổ sung được thành viên hợp danh mới trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thiếu công chứng viên hợp danh.
- Toàn bộ công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng bị miễn nhiệm chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết.
- Văn phòng công chứng không bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 

Trả lời bởi: ;#;#