Lên đầu trang

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên

Tôi muốn được bổ nhiệm công chứng viên thì hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm những giấy tờ gì và tôi phải nộp hồ sơ ở đâu?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Người đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên được gửi đến Sở Tư pháp nơi người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đã đăng ký tập sự hành nghề công chứng.
 Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gồm:
- Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.
- Phiếu lý lịch tư pháp.
- Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật.
- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật.
- Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Công chứng.
- Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Khoản 1, 2 Điều 12 Luật Công chứng).
 

Trả lời bởi: ;#;#