Lên đầu trang

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm những giấy tờ gì?

Để được nhập quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải bao gồm những giấy tờ gì?

Gửi bởi:

Trả lời có tính chất tham khảo

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm 07 loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008:
- Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.
- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế.
- Bản khai lý lịch.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lich tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt.
- Giấy tờ chứng minh thường trú, thời gian cư trú ở Việt Nam.
- Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.
Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải được lập thành 03 bộ, nộp cho Sở Tư pháp của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú.

Trả lời bởi: ;#;#