Lên đầu trang

Sử dụng bình xịt hơi cay

Cá nhân sử dụng bình xịt hơi cay để phòng thân có vi phạm pháp luật không?

Phần đất thềm trước cửa

Đất của tôi có sổ đỏ là 100m2 ở ổn định lâu dài. Trong trích lục sổ đỏ cấp từ năm 2002 thì đất này đối diện với ngã 3 của quốc lộ lúc đó đường quốc lộ trong thị trấn chưa mở rộng. Trong sơ đồ vẽ năm 2002 thì đất của tôi cách đường quốc lộ 25m chưa trừ lộ giới. Đến nay đường đã mở rộng hết lộ giới còn dư lại trước cửa nhà tôi 6m nhưng không nằm trong sổ đỏ thì 6m trước cửa này có thuộc vào quyền sở hữu sử dụng của tôi hay không? Tôi có bị người khác chiếm mất quyền sử dụng diện tích đó hay không? (Chiều ngang mặt đường nhà tôi 5m).

Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Anh Nguyễn Văn A, trên 18 tuổi, là người có hộ khẩu thường trú tại xã B. Anh A thực hiện hành vi đánh nhau vào ngày 19/4/2018 tại xã B và đã bị Chủ tịch UBND xã B ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đến ngày 18/6/2018, anh A lại tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại sức khỏe người khác tại xã B và bị Chủ tịch UBND xã B ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đến ngày 29/7/2018, anh A thực hiện hành vi trộm cắp tại xã C và bị lập biên bản vi phạm hành chính. Vì không biết Chủ tịch UBND xã B đã 02 lần ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đó đối với anh A nên Chủ tịch UBND xã C đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản của anh A. Vậy, trường hợp này, A có thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Điểm đ khoản 1 điều 1 Nghị định 56/ 2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CP không?

Xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Hai vợ chồng tôi cùng đứng tên là chủ đầu tư công trình xây dựng - tài sản chung của hai vợ chồng. Khi thi công, chúng tôi có xây dựng sai giấy phép được cấp. Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và Nghị định 139/2017/NĐ-CP, cơ quan nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 01 quyết định xử phạt đối với tôi, 01 quyết định đối với vợ tôi về cùng 01 hành vi vi phạm. Lý do: căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC, nếu nhiều người cùng thực hiện một hành vi thì mỗi người đều bị xử phạt hành vi đó, đồng thời, hai vợ chồng tôi cùng đứng tên trên Giấy phép xây dựng.
Tôi cho rằng công trình xây dựng này là tài sản chung của hai vợ chồng và chúng tôi có quyền và nghĩa vụ ngang nhau (tài sản chung hợp nhất theo Bộ luật Dân sự), việc đứng tên trên Giấy phép xây dựng chỉ là hình thức, do đó chỉ được xử phạt 01 trong 02 người. Tôi muốn hỏi, việc cơ quan nhà nước xác định đối tượng vi phạm là cả 02 vợ chồng thì có phù hợp quy định pháp luật hay không? Căn cứ quy định nào để xử phạt cả 02 vợ chồng tôi?

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo trong thi hành án

Vợ tôi là người phải thi hành án. Tôi có một thửa đất là tài sản được tặng cho riêng cá nhân tôi, đã được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự xác định quyền sử dụng đất của cá nhân tôi là tài sản chung của vợ chồng và đã cưỡng chế kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất của tôi. Trước khi kê biên tài sản Chấp hành viên thông báo cho tôi quyền được yêu cầu Tòa án chia tài sản chung. Tôi thấy rằng quyền sử dụng đất là tài sản riêng của cá nhân tôi nên tôi không yêu cầu tòa án chia tài sản. Sau khi cơ quan thi hành án cưỡng chế, tôi có khiếu nại nhưng thời hiệu khiếu nại đã hết nên cơ quan thi hành án không giải quyết.
Hỏi: Tôi phải làm gì để đòi lại tài sản của mình?

Hình phạt cải tại không giam giữ

Xin hỏi trong thời gian đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ mà vi phạm nghĩa vụ từ 2 lần trở lên thì có chuyển án thành án tù không?

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

Xin hỏi trong hoạt động tố tụng hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

Xin hỏi trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

Xin hỏi trong hoạt động thi hành án hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?
 

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Xin hỏi trong hoạt động thi hành án dân sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?