• Thông tư 131/2016/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bàn Thạch (tại Km1298+ 150) quốc lộ 1

  15/08/2016

  01/10/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 129/2016/TT-BTC

  Sửa đổi Thông tư số 136/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh

  12/08/2016

  20/08/2016

 • Thông tư 15/2016/TT-BCT

  Hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

  10/08/2016

  25/09/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 128/2016/TT-BTC

  Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

  09/08/2016

  23/09/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 127/2016/TT-BTC

  Sửa đổi Thông tư số 50/2016/TT-BTC ngày 18/3/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

  09/08/2016

  15/08/2016

 • Thông tư 126/2016/TT-BTC

  Sửa đổi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

  09/08/2016

  15/08/2016

 • Quyết định 32/2016/QĐ-TTg

  Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

  08/08/2016

  22/09/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 125/2016/TT-BTC

  Sửa đổi Thông tư số 33/2016/TT-BTC ngày 25/02/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định

  05/08/2016

  20/09/2016

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 25/2016/TT_NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

  29/07/2016

  01/08/2016