• Thông tư 60/2017/TT-BTNMT

  Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

  08/12/2017

  26/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 50/2017/TT-BTNMT

  Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất

  30/11/2017

  15/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 48/2017/TT-BTNMT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

  20/11/2017

  21/05/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 17/2017/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

  20/11/2017

  05/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 45/2017/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  16/11/2017

  01/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 126/2017/NĐ-CP

  Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

  16/11/2017

  01/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 125/2017/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

  16/11/2017

  01/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 123/2017/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  14/11/2017

  01/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 122/2017/NĐ-CP

  Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

  13/11/2017

  01/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.