• Nghị định 32/2019/NĐ-CP

  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

  10/04/2019

  01/06/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 31/2019/NĐ-CP

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

  10/04/2019

  28/05/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 17/2019/QĐ-TTg

  Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

  08/04/2019

  22/05/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT

  Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

  01/04/2019

  16/05/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 03/2019/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

  29/03/2019

  13/05/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 04 /2019/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  29/03/2019

  15/05/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 30/2019/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  28/03/2019

  15/05/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 16/2019/QĐ-TTg

  Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

  28/03/2019

  15/05/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 15/2019/QĐ-TTg

  Về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý

  28/03/2019

  01/06/2019

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.