• Thông tư 28/2000/TT-BLĐTBXH

  Hướng dẫn Bổ sung Về thời điểm kết thúc việc thực hiện xác nhận những trường hợp bị thương, hy sinh thời kỳ kháng chiến

  26/12/2000

  01/01/2001

 • Thông tư 22/2000/TT-BTM

  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  15/12/2000

  30/12/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 16/2000/TT-BXD

  Hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam

  11/12/2000

  26/12/2000

 • Thông tư 78/2000/TT-BTC

  Hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia

  27/11/2000

  12/12/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 19/2000/TT-BYT

  Hướng dẫn xét cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

  24/11/2000

  09/12/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 111/2000/TT-BTC

  hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng tiền thu lệ phí hạn ngạch về xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có hạn ngạch eu và canada, lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại việt nam.

  21/11/2000

  01/01/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 08/2000/TT-TCHQ

  Hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan

  20/11/2000

  05/12/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/2000/TT-BVGCP

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

  15/11/2000

  30/11/2000

 • Thông tư 21/2000/TT-BTM

  Về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong lưu thông

  14/11/2000

  01/12/2000

 • Thông tư 14/2000/TT-BXD

  Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP

  13/11/2000

  28/11/2000

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.