• Thông tư 60/2017/TT-BTNMT

  Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

  08/12/2017

  26/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 50/2017/TT-BTNMT

  Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất

  30/11/2017

  15/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 48/2017/TT-BTNMT

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

  20/11/2017

  21/05/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 17/2017/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

  20/11/2017

  05/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 16/2017/TT-NHNN

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  10/11/2017

  01/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 40/2017/TT-BGTVT

  Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ

  09/11/2017

  01/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

  Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

  07/11/2017

  22/12/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 39/2017/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

  07/11/2017

  01/01/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 38/2017/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

  01/11/2017

  15/12/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 49/2017/TT-BCA

  Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi

  26/10/2017

  01/01/2018

  Chưa có hiệu lực

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.