• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/04/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV -BLĐTBXH-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/03/2014 Văn bản được ban hành 11/2014/TTLT-BQP-BNV -BLĐTBXH-BTC
19/04/2014 Văn bản có hiệu lực 11/2014/TTLT-BQP-BNV -BLĐTBXH-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.