• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 18 /2016/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/06/2016 Văn bản được ban hành 18 /2016/TT-NHNN
22/08/2016 Văn bản có hiệu lực 18 /2016/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.