• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 16/2016/TT-BKHCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/06/2016 Văn bản được ban hành 16/2016/TT-BKHCN
15/01/2018 Văn bản có hiệu lực 16/2016/TT-BKHCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.