• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 11/2018/TT-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/04/2018 Văn bản được ban hành 11/2018/TT-NHNN
01/10/2018 Văn bản có hiệu lực 11/2018/TT-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.