• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/06/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 40/2018/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/05/2018 Văn bản được ban hành 40/2018/TT-BTC
18/06/2018 Văn bản có hiệu lực 40/2018/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.