• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/06/2007 Văn bản được ban hành 33/2007/QĐ-BGDĐT
18/07/2007 Văn bản có hiệu lực 33/2007/QĐ-BGDĐT
08/08/2012 Bị bãi bỏ 1 phần 22/2012/TT-BGDĐT
08/08/2012 Được bổ sung 22/2012/TT-BGDĐT
24/10/2015 Bị bãi bỏ 1 phần 19/2015/TT-BGDĐT Xem tại đây
15/01/2020 Văn bản hết hiệu lực 33/2007/QĐ-BGDĐT
15/01/2020 Bị bãi bỏ 21/2019/tt-bgdđt
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.