• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 05/2019/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/10/2019 Văn bản được ban hành 05/2019/TT-BXD
01/12/2019 Văn bản có hiệu lực 05/2019/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.