• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/08/2020
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 78/2020/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/07/2020 Văn bản được ban hành 78/2020/NĐ-CP
19/08/2020 Văn bản có hiệu lực 78/2020/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.