• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 02/2020/TT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/07/2020 Văn bản được ban hành 02/2020/TT-BNV
01/09/2020 Văn bản có hiệu lực 02/2020/TT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.