• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2006
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 22/2006/QĐ-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/05/2006 Văn bản được ban hành 22/2006/QĐ-NHNN
12/06/2006 Văn bản có hiệu lực 22/2006/QĐ-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.