• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2001
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/05/2001 Văn bản được ban hành 652/2001/QĐ-NHNN
01/07/2001 Văn bản có hiệu lực 652/2001/QĐ-NHNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.