• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 03/02/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/12/2003 Văn bản được ban hành 1752/2003/QĐ-BTM
30/12/2003 Được bổ sung 1753/2003/QĐ-BTM Xem tại đây
01/01/2004 Văn bản có hiệu lực 1752/2003/QĐ-BTM
03/02/2008 Văn bản hết hiệu lực 1752/2003/QĐ-BTM
03/02/2008 Bị bãi bỏ 01/2008/QĐ-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.