• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/02/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 01/2008/QĐ-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/01/2008 Văn bản được ban hành 01/2008/QĐ-BCT
03/02/2008 Văn bản có hiệu lực 01/2008/QĐ-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.