• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2015
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 29/2011/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/04/2011 Văn bản được ban hành 29/2011/NĐ-CP
05/06/2011 Văn bản có hiệu lực 29/2011/NĐ-CP
15/06/2014 Bị bãi bỏ 1 phần 35/2014/NĐ-CP Xem tại đây
15/06/2014 Được bổ sung 35/2014/NĐ-CP Xem tại đây
01/04/2015 Văn bản hết hiệu lực 29/2011/NĐ-CP
01/04/2015 Bị hết hiệu lực 18/2015/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.