• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 47/2014/TT-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/08/2014 Văn bản được ban hành 47/2014/TT-BTNMT
08/10/2014 Văn bản có hiệu lực 47/2014/TT-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.