• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/07/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/06/2014 Văn bản được ban hành 30/2014/TT-BTNMT
17/07/2014 Văn bản có hiệu lực 30/2014/TT-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.