• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/11/2014 Văn bản được ban hành 41/2014/TTLT-BYT-BTC
01/02/2015 Văn bản có hiệu lực 41/2014/TTLT-BYT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.