• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 09/2015/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/05/2015 Văn bản được ban hành 09/2015/TT-BYT
16/07/2015 Văn bản có hiệu lực 09/2015/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.