• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 33/2015/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/08/2015 Văn bản được ban hành 33/2015/QĐ-TTg
01/10/2015 Văn bản có hiệu lực 33/2015/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.