• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 12/02/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 19/2001/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/08/2001 Văn bản được ban hành 19/2001/TT-BYT
12/09/2001 Văn bản có hiệu lực 19/2001/TT-BYT
12/02/2011 Văn bản hết hiệu lực 19/2001/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.