• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/1996
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 501/BXD-VKT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/09/1996 Văn bản được ban hành 501/BXD-VKT
01/10/1996 Văn bản có hiệu lực 501/BXD-VKT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.