• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/11/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/09/2015 Văn bản được ban hành 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
03/11/2015 Văn bản có hiệu lực 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.