• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 15/2015/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/11/2015 Văn bản được ban hành 15/2015/TT-BTP
02/01/2016 Văn bản có hiệu lực 15/2015/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.