• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 08/2015/TT-TTCP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/12/2015 Văn bản được ban hành 08/2015/TT-TTCP
01/02/2016 Văn bản có hiệu lực 08/2015/TT-TTCP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.