• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/03/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 09/2016/TT-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/02/2016 Văn bản được ban hành 09/2016/TT-BQP
19/03/2016 Văn bản có hiệu lực 09/2016/TT-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.