• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2013
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 06/CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/01/1995 Văn bản có hiệu lực 06/CP
20/01/1995 Văn bản được ban hành 06/CP
24/11/1999 Được bổ sung 162/1999/NĐ-CP
01/01/2003 Được bổ sung 110/2002/NĐ-CP
01/07/2013 Văn bản hết hiệu lực 06/CP
01/07/2013 Bị thay thế 45/2013/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.