Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
Số ký hiệu 465/VBHN-BTP Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 11/02/2015 Ngày đăng công báo 05/03/2015
Nguồn trích Công báo số 295 + 296/2015
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.