Hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số ký hiệu 03/VBHN-NHNN Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 06/01/2016 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến Phó Thống đốc
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.