• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2016
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
Số ký hiệu 03/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 05/01/2016
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/02/2016
Nguồn thu thập Công báo số 87+88/Ngày 21-01-2016 Ngày đăng công báo 21/01/2016
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
  • Dân quân tự vệ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.