• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 19/04/2014
Thông tư hướng dẫn thi hành NĐ 102/2004/NĐ-CP ngày 27/2/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ
Số ký hiệu 79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC Ngày ban hành 04/11/2004
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực ...
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội   Lê Duy Ðồng
Bộ Tài chính Nguyễn Trọng Điều
Bộ Nội vụ Trần Văn Tá
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV -BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu Ngày hết hiệu lực 19/04/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.