• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2015
Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
Số ký hiệu 75/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 09/09/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 02/11/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi

Thông tin áp dụng

- Trong trường hợp có nhiều cơ chế,chính sách hỗ trợ cùng một nội dung thì áp dụng theo quy định của Nghị định này. - Sau năm 2020, việc trợ cấp gạotheo Điều 7 Nghị định này vẫn được thực hiện tiếp và không quá 7 năm theo quyđịnh; hợp đồng cho vay tín dụng giữa ngân hàng và hộ gia đình để trồng rừng,chăn nuôi quy định tại Điều 8 Nghị định này được tiếp tục thực hiện cho đến khikết thúc hợp đồng.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.