• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/1992
  • Ngày hết hiệu lực: 03/07/1993
Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển tại Quyết định số 210a-TC/VP ngày 1/4/1990 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu 51-TC/TCT Ngày ban hành 01/10/1992
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/10/1992
Nguồn thu thập Sách-Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Phan Văn Dĩnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.