• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành Iập và hoạt động công ty chứng khoán
Số ký hiệu 07/2016/TT-BTC Ngày ban hành 18/01/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/03/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • TCNH và thị trường TC, trái phiếu, khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính   Trần Xuân Hà
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.